Dyddiadau’r Tymor / Term Dates

Dyddiadau Tymhorau a Gwyliau Ysgol 2018-19

Diwrnodau hyfforddiant yn yr ysgol;

  • Medi 4ydd
  • Ionawr 7fed
  • Ebrill 29ain

School training days;

  • September 4th
  • January 7th
  • April 29th

Manylion pellach islaw / See below for more details;