Llythyron / Letters/ Gwybodaeth/ Information

Mehefin-Gorffennaf 2020 June-July

Gall plant, yn union fel oedolion, fod yn ofidus neu’n orbryderus
am ddychwelyd i’r ysgol ar ôl y pandemig Coronafeirws. Dyma ddwy stori am ddychwelyd i’r ysgol, gallant o bosib cynnig cyfleoedd i drafod teimladau wrth ddychwelyd nôl i sefyllfa anghyfarwydd.

Children, just like adults, may be worried or anxious about
returning to school following the Coronavirus Pandemic. Here are stories to read with your child / children, it may open up opportunities for discussion around how they may be feeling.

Dewi’r Diogyn yn mynd yn ôl i’r ysgol_

Sammy Sloth Story A4

EYFS When you come back to school – retuning after lockdown

wl-hw-147-perbwynt-dychwelyd-ir-ysgol-ar-l-cyfnod-dan-glo_ver_2


Lluniau o’r Ysgol / Photos of our school.

Blwyddyn 6

Dosbarth Blwyddyn 6 a 5

Blwyddyn 3

Dosbarth Blwyddyn 3a4

Blwyddyn 4 (1)

Dosbarth blwyddyn  3a4

Blwwyddyn 1a2

Dosbarth Blwyddyn 1a2

Plant Derbyn

Dosbarth Derbyn

HWB yn y neuadd

Hwb yn y neuadd

Tu allan KS2 Outside


Cinio Ysgol /School Dinners

Primary menu Welsh

Primary Menu


Newydd  PWYSIG –  Amserlen-dychwelyd-ir-ysgol-1

New IMPORTANT – Returning to school June 29th


Mehefin 29ain/ June 29th  – Gwybodaeth Gyffredinol / General Information.       Dychwelyd i’r ysgol . Return to school

Cofrestri HWB. Registration for HWB

 

 

 

 

 

 

 

 

Profion Cenedlaethol /National Tests

http://learning.gov.wales/splash?orig=/resources/collections/national-reading-and-numeracy-tests

Rhifedd/ Numeracy

http://learning.gov.wales/resources/browse-all/numeracy-sample-materials

http://learning.gov.wales/resources/browse-all/numeracy-sample-materials/?lang=en

Llythrennedd /Literacy

http://learning.gov.wales/resources/browse-all/reading-sample-materials/?skip=1&lang=en