Llythyron / Letters/ Gwybodaeth/ Information

                                     2021

Llythyron Ionawr January Letters

Live Streaming Acceptable Use Policy BILINGUAL

 


Er Gwybodaeth / Important Information below:

Letters to parents CYM MH Preseli 3-19 Consultation Report CYM Consultation Report – Preseli 3 – 19

Letters to Parents ENG Preseli 3-19 Consultation Report Consultation Report – Preseli 3-19


Llythyr Medi. September letter[14351]

Symptomatic pupils action list PARENTS 14.09.2020 (W) (1)

Symptomatic pupils action list PARENTS 14.09.2020 (1)  (updated version)


What to do if your child is displaying symptoms of coronavirus (COVID-19)

Beth i’w wneud os yw eich plentyn yn dangos symptomau coronafeirws (COVID-19)

Symptomatic pupils action list PARENTS (W)

Symptomatic pupils action list PARENTS


Dyma’r fwydlen ginio  ar gyfer yr hanner tymor cyntaf (Medi – Hydref).

Here is the school dinner menu for this half term (September- October)

School Menu. Bwydlen ysgol


Diwrnodau cau  Ysgol Llandudoch:

Llandudoch School Closure days:

Hydref 16eg / October 16th

Ionawr 4ydd / January 4th

Mawrth 26ain / March 26th

Gorffennaf 19eg / July 19th

Gorffennaf 20fed / July 20th

PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL SCHOOL TERM DATES 2020.21 (see attachment)

Term Date Timetable


Dyma ni wedi cyrraedd diwedd blwyddyn ysgol, ac yn sicr, mi fydd eleni yn cadw’n fyw yn ein cof am amser hir! Heb amheuaeth, mae hon wedi bod yn flwyddyn heriol iawn i ni i gyd. Fodd bynnag, dwi’n hynod o falch o’r ffordd y mae cymuned Llandudoch wedi ymateb ac wedi cefnogi’r ysgol yn ei hymdrechion eleni. Diolch o galon am eich cefnogaeth. Dychwelyd i’r ysgol Medi 2020

We have reached the end of the school year and we certainly will not forget this one! Without a doubt this has been an incredibly challenging year for us all, however I am immensely proud of the way the whole of Llandudoch’s community has responded and supported the school in its efforts this year. Thank you very much for your support it has been very much appreciated. Returning to school Sept 2020


Adnoddau defnyddiol ar gyfer gwyliau’r Haf /Some useful resources during the Summer holidays.

Sgwad Gwirion Cym

Silly Squad Eng

Hooked on Hoci – National Challenge Poster

Hooked on Hoci – National Challenge Poster – Welsh

TheatrCymruposter[14277]


Returning to School in September

Returning to school Sept 2020

Dychwelyd i’r ysgol Medi 2020  


Cinio Ysgol Mis Medi /School Dinners  September

Primary menu Welsh

Primary Menu

It has been confirmed that the following primary meal prices will apply for the 2020-21 school academic year.

Infant meal        £2.55

Junior meal        £2.65

Adult meal         £3.75


 

Profion Cenedlaethol /National Tests

http://learning.gov.wales/splash?orig=/resources/collections/national-reading-and-numeracy-tests

Rhifedd/ Numeracy

http://learning.gov.wales/resources/browse-all/numeracy-sample-materials

http://learning.gov.wales/resources/browse-all/numeracy-sample-materials/?lang=en

Llythrennedd /Literacy

http://learning.gov.wales/resources/browse-all/reading-sample-materials/?skip=1&lang=en