Gwisg Ysgol / School Uniform

 

Gwisg Ysgol

Rydym yn annog y disgyblion i wisgo gwisg ysgol yn ddyddiol er mwyn ennyn parch ac agwedd bositif tuag at yr ysgol. Gellir prynu’r wisg o siop Teifi Embroidery yn nhref Aberteifi neu o Thermatex.

Y wisg ysgol yw,

  • Crys chwys glas/fleece gyda bathodyn yr ysgol
  • Crys polo gwyrdd gyda bathodyn yr ysgol
  • Sgert neu drowsus llwyd neu du
  • Esgidiau ysgol du

Yn yr haf gall y merched wisgo ffrog werdd streipïog.

Anogwn y disgyblion i wisgo dillad addas ar gyfer gwersi ymarfer corff sef trowsus byr neu ‘joggers’ tywyll a chrys-T golau/gwyn sy’n gorchuddio’r ysgwyddau. Mae’n bwysig iawn bod enw’r plentyn yn glir ar eu dillad. Caniateir i’r disgyblion adael eu dillad chwaraeon yn yr ysgol dros gyfnod byr.

Labelwch dillad eich plant yn glir.


School Uniform

We encourage the children to wear school uniform every day, as we believe this promotes respect and positive attitudes towards their school. The school uniform is available from Teifi Embroidery in town or from  Thermatex.

  • Green polo shirt with logo
  • Navy sweat shirt/fleece with school logo
  • Black or grey skirt/trousers
  • Black shoes

In the summer the girls may wear the school’s summer dress.

The children are also encouraged to wear appropriate clothes for P.E lessons; dark short/joggers and white/light coloured T-shirt. It is very important that the children bring their kit on the correct day. They are not permitted to take part in PE lessons without appropriate kit. If it’s more convenient children are permitted to leave their PE kits in school for a short period.

Please ensure all parts of school uniform are clearly labelled.