Cinio Ysgol / School Lunch

 

http://www.lunchwithlennie.co.uk/

Arian Cinio

Darperir cinio maethlon yn yr ysgol. Ar hyn o bryd y gost ar gyfer plant y Cyfnod Sylfaen yw £2.35 pob dydd a  £11.75  yr wythnos ac ar gyfer Cyfnod Allweddol 2 y gost yw £2.45 pob dydd a £12.25 pob wythnos. Dylid talu drwy siec (yn dyladwy i– Cyngor Sir Benfro.) neu arian parod bob dydd Llun. Rhoddir prydau ysgol am ddim i blant a’u rhieni yn derbyn Cymorth Incwm. Ffurflen gais ar gael o’r ysgol.


School Meals

The school dinners currently cost £2.35 per day and £11.75 per week for the Foundation Phase pupils and for KS2 pupils the cost of dinners will be £2.45 per day and £12.25. Payment is made on Monday morning of each week. The clerical assistant will only be in the hall to receive money on Mondays. Free school meals can only be given to children whose parents receive Income Support. Forms are available from the school office.


STAFF Y GEGIN / KITCHEN STAFF

Mrs Jackie Morris / Mrs Ann Thomas

Mrs Shirley Davies  / Mrs Julie Tennant

Mrs High