Arolwg ESTYN Inspection

ADRODDIAD ESTYN REPORT 2020

Annwyl Rieni,

Hoffwn ddiolch  o galon i chi  am eich cefnogaeth yn arwain i fyny hyd at  arolwg ESTYN a hefyd yn ystod yr arolwg ei hun. Rydym fel staff yn ddiolchgar iawn  i chi  am eich cymorth ymarferol, eich dymuniadau da , a’ch adwaith positif tuag at yr ysgol .

Rwyf yn falch o fedru rhannu’r adroddiad yma gyda chi . Mae’r adroddiad yn darllen yn hynod o dda ac yn  rhoi darlun ffafriol a chywir  o’r ysgol.  Rwyf yn falch o gyflawniad yr ysgol ac o gymuned yr ysgol .

Dear Parents,

I would like to thank you for your support leading up to the Estyn inspection, and during the inspection itself. As staff we really appreciate you, and would  like to thank you very much for your practical support, your good wishes  and your positive feedback during the inspection itself.

I am pleased to share the report with you. The report is very positive and is a true representation of the school. I feel very proud of the school’s achievements, and of our school community.

Thank you,

E Bennett

Ysgol Gynradd Llandudoch ESTYN English

Ysgol Gynradd Llandudoch ESTYN 2020

 

Inspection report Ysgol Gynradd Llandudoch 2013_0.pdf

Adroddiad arolygiad Ysgol Gynradd Llandudoch 2013_0 (1)