Dewch i gyfarfod y Llywodraethwyr / Meet the Governors

Governor Type

Llywodraethwyr

Governor Name

Enw’r Llywodraethwyr

Headteacher

Pennaeth

Mrs E Bennett
Community/Cymunedol Mr Geraint Volk
Community/Cymunedol Mr Terwyn Tomos
Additional Community Cllr Elfyn Rees
Parent / Rhiant Ms  Bourg
Local Authority/

Awdurdod Lleol

Cllr Michael James
Local Authority/

Awdurdod Lleol

Mr Eleanor McBurney
Community/ Cymunedol Mrs Ann Caygill
Parent/Rhiant Mrs Clegg
Parent/Rhiant Mr Karl West
Parent/Rhiant Mr Geraint Forster
Community Cllr Mrs Beryl Rees
Staff/Staff Mrs Sandra Thomas
Teacher/Athrawes Mrs Marina Robson

 

Gair o groeso gan y Cadeirydd

Pleser mawr  yw cyflwyno adroddiad blynyddol 2016-17 i chi , pwrpas yr adroddiad yw disgrifio gweithgareddau, gwaith a llwyddiannau’r Ysgol yn ystod y flwyddyn academaidd ddiwethaf.

Mae ysgol Llandudoch yn parhau i ymroi o’u gorau i addysg eich plant, gan geisio am y safonau gorau posib. Mae’r Ysgol yn fwrlwm parhaus sy’n cynnig cyfleoedd eang o weithgareddau er mwyn medru ehangu profiadau’r disgyblion .

Mae’r Ysgol yn croesawu cymorth oddi wrth rieni a’r gymuned ehangach ac mae’r disgyblion yn sicr yn elwa o hynny’n fawr iawn. Rydym yn ffodus iawn bod gennym gymdeithas rhieni ac athrawon llewyrchus iawn , mi soniaf fwy am hynny yn yr adroddiad.

Mae’r llywodraethwyr yn falch iawn o’r Ysgol, maent yn dîm brwd, heriol a chefnogol sy’n  gweithio’n galed drosti. Mi fyddwn yn parhau i gydweithio gyda Miss Thomas  a staff Ysgol Llandudoch  gan edrych ymlaen at flwyddyn lewyrchus arall.

ADRODDIAD Y LLYWODRAETHWYR I’R RHIENI  CYMRAEG/ SAESNEG

Annual-General-Report-for-Governors-2018-19

 


Welcome by the Chair

I am delighted to present the Annual Report to Parents which describes the work, activities and achievements of the school for the last academic year. Ysgol Llandudoch remains dedicated to helping our children to reach the highest standards they are capable of. To this end, school life continues to be very busy with all staff ensuring that the children experience wide range of events and activities throughout the year, and that they are supported to reach their potential.

The school welcomes input from parents and the local community, and our pupils continue to benefit from the support received through these strong partnerships, we are also very fortunate to have an active PTA and the range of resources we have in school is greatly enhanced by their hard work and fundraising.

The governing body is very proud of the inclusive, challenging and supportive school ethos at ysgol Llandudoch, and will continue to work with Miss Thomas and the staff to ensure that we contribute to its development.

GOVERNORS REPORT TO  PARENTS  SAESNEG/ CYMRAEG

Annual-General-Report-for-Governors-2018-19