Dosbarth y San

 

 

Croeso i chi i dudalen Dosbarth sân  (Blwyddyn 5/6)

welcome to Year 5/6 Class page 

Y sÂn

Image result for year 6 children clipart

Athrawes/Teacher – Mrs helen martin

Cynorthwywraig/Teaching Assistant

Mrs janet lorenz

Mrs Claire Wigley

Eleni mae 29 o blant yn y dosbarth

Yr hanner tymor hwn  ein thema yw DILYN DARWIN 

This year we have 29 children in class.

This half term our theme is dARWIN’S dELIGHTS

Image result for homework clipart

Bydd gwaith cartref yn cael ei rOI AR DDECHRAU’R TYMOR.
Mae angen i’r llyfr darllen ddod i’r ysgol bob dydd.
Mae gwersi ymarfer corff ar ddydd IAU
RYDYM YN CAEL GWERSI NOFIO BOB DYDD MAWRTH YN PWLL NOFIO cRYMYCH YN YSTOD TYMOR YR HYDREF
Homework will be given AT THE BEGINNING OF THE TERM
Reading books need to be returned to school every day.
PE lessons are on THURSDAY
WE WILL BE HAVING SWIMMING LESSONS AT CRYMYCH SWIMMING POOL EVERY TUESDAY DURING THE AUTUMN TERM

Dyma ni yn mwynhau 

Here we are enjoying

Caerdydd 2018 \ Cardiff 2018

Ysgol Draeth \ Beach Schools

Diwrnod y llyfr/ World Book day

 

 

Image result for seine fishing CLIPART