Dosbarth y Perlau Bach

Image result for children clipart

 

Athrawes Teacher – mrs robson

Cynorthwywraig/Teaching Assistant –

Miss Williams


Croeso i chi i dudalen Dosbarth Y perlau bach (bLWYDDYN 1/2)


Llyfrau Darllen/ Reading Books

WL-L-631-Y-Feipen-Enfawr-PowerPoint-_ver_1

wl-t-t-5096-stori-jac-ar-goeden-ffa-perbwynt_ver_1

wl-l-138-pwerbwynt-y-crwban-ar-ysgyfarnog   (blwyddyn 2)


Apiau Defnyddiol/ Useful Apps

updated_apiau cymraeg Llandudoch

updated_apiau Llandudoch saesneg


Dyma ni yn mwynhau / Here we are enjoying

Related image