Dosbarth y Perlau Bach

Image result for children clipart

 

Athrawes Teacher – mrs marina robson


Croeso i chi i dudalen Dosbarth Y perlau bach (DOSBARTH derbyn)

Eleni mae  15 o blant yn y dosbarth.

Y tymor yma ein thema yw Wyt ti eisiau bod yn ffrind i mi?

Bydd gwaith cartref yn cael ei roi ar ddydd Gwener i’w ddychwelyd erbyn y dydd Mercher canlynol.

Mae angen i’r llyfr darllen ddod i’r ysgol bob dydd.

Mae gwersi ymarfer corff ar ddydd Mercher 


welcome to reception Class page – Y perlau bach

This year we have 15 children in class.

This term our theme is Do you want to be my friend?

Homework will be given on Friday to be returned by the following Wednesday.

Reading books need to be returned to school every day.

PE lessons are on wednesday


Dyma ni yn mwynhau / Here we are enjoying

Diwrnod y llyfr 2018/World Book Day 2018

Related image