Dosbarth y Môr Forwyn

Croeso i chi i dudalen Dosbarth Y For Forwyn ( 3/4)

welcome to Year 3/4 Class page 

Y For Forwyn

Athrawes/Teacher – Miss Manon Hughes

Cynorthwywraig/Teaching Assistant

Miss Kezia Brewer

Image result for homework clipart

Bydd gwaith cartref yn cael ei roi ar ddydd Gwener i’w ddychwelyd erbyn y dydd Iau canlynol.
Mae angen i’r llyfr darllen ddod i’r ysgol bob dydd.
Mae gwersi ymarfer corff ar ddydd mercher. bYDDWN YN CAEL GWERSI NOFIO YM MHWLL NOFIO CRYMYCH BOB DYDD MERCHER YN YSTOD TYMOR Y GWANWYN
Homework will be given on Friday to be returned by the following THURSDAy.
Reading books need to be returned to school every day.
PE lessons are on WEDNESDAY. wE WIL LBE HAVING SWIMMING LESSONS AT CRYMYCH SWIMMING EVERY wEDNESDAY DURING THE SPRING TERM.

 

Dyma ni yn mwynhau 

Here we are enjoyin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image result for mermaid clipart