Dosbarth y Môr Forwyn

Croeso i chi i dudalen Dosbarth Y For Forwyn (Blwyddyn 1/2)

welcome to Year 1/2 Class page 

Y For Forwyn

oo

Athrawes/Teacher – Ms M Hughes

Cynorthwywraig/Teaching Assistant

Miss Kezia Brewer

Eleni mae 26 o blant yn y dosbarth

Y tymor hwn  ein thema yw Llanast Lliwgar.

This year we have 26 children in class.

This term our theme is Muck, Mess and Mixtures

Image result for homework clipart

Bydd gwaith cartref yn cael ei roi ar ddydd Gwener i’w ddychwelyd erbyn y dydd Mercher canlynol.
Mae angen i’r llyfr darllen ddod i’r ysgol bob dydd.
Mae gwersi ymarfer corff ar ddydd Mawrth
Homework will be given on Friday to be returned by the following Wednesday.
Reading books need to be returned to school every day.
PE lessons are on TUESDAY

 

Dyma ni yn mwynhau 

Here we are enjoying

Gwersi ABCH/ PSE lessons

Coginio\Cooking

Diogelwch ar y we 2018 \ E- Safety 2018

Diwrnod y Llyfr/World Book Day

XL Wales

 

Mawrth y 1af / March 1st

Diogelwch tân / Fire safety

Image result for mermaid clipart