Dosbarth y Dwrgi

Croeso  i dudalen Dosbarth y Meithrin  a’r Derbyn Welcome to the Nursery  and Reception Class page.  

Dosbarth Y DWRGI

dwrgi

Athrawes/Teacher

Mrs  Bennett

Cynorthwywraig/Teaching Assistant –

Mrs Graham

Mrs Rhian Durdu

24/11/2020

Bydd gwersi y deuddydd nesaf wedi cael ei seilio ar Elen Benfelen a’r tri arth. Darllenwch y stori gyda’ch plentyn a dewiswch weithgareddau i’w cwblhau

T-T-27583-EYFS-Goldilocks-And-The-Three-Bears-Home-Learning-Challenge-Sheet-Reception-FS2_ver_1 (1)

Elenpenfelen

Lessons for the next two days are based on Goldilocks and the 3 bears. There are two power point presentations, one in English and one in Welsh. Please read the story with your child and complete the tasks (as many as possible)

T-T-5321-Golidilocks-Story-Powerpoint_ver_4

T-T-27583-EYFS-Goldilocks-And-The-Three-Bears-Home-Learning-Challenge-Sheet-Reception-FS2_ver_1 (1)


Mwynhewch  stori yr Iar Fach Goch gan ddosbarth Y Dwrgi .

I hope you enjoy this story – The little Red Hen  by Dosbarth y Dwrgi

IMG_7851 (2)


Gorffennaf 15fed / July 15th

Malwod Toes / Play – doh Snails


Gorffennaf 10fed / July 10th

Chwilio am bryfed /Looking for insects


Mehefin 29ain /June 29th

Croeso i Stori y Lindysyn Llwglyd iawn


Newydd – Y Lindysyn Llwglyd Iawn / New – The Hungry Caterpillar

(You may need to cut and paste all links into your browser)

THEHUNGRYCATETPILLARLEARNINGGRID[14151]


Gweithgareddau ar yr Enfys / Rainbow activities

wl-pa-15-mat-dysgu-cartref-yr-enfys-_ver_3

Dysgu wyddor yr Enfys/ The Rainbow alphabet

wl-l-1588-poster-arddangos-a4-y-wyddor-ar-yr-enfys_ver_2

Stori Arch Noa yn cynnwys dwy gan. Noah’s ark story with two new songs.

ni-re-12–noah-and-the-ark-powerpoint-_ver_4 (3)


LLyfr Ffurfio llythrennau – croeso i chi ei ddefnyddio.

Practice letter formation – you are welcome to use this resource.

WL-L-017-Ffurfio-Llythrennau-Letter-Formation-Activity-Sheet-Welsh_ver_8


Apiau defnyddiol ar gyfer eich plentyn .Some useful apps for you to download.
Mwynhewch, Enjoy!!
updated_apiau Llandudoch saesneg
updated_apiau cymraeg Llandudoch

Llyfrau Darllen / Reading Books

Cyfres – Tedi Twt/ Reading programme -Tedi Twt

Dillad-Tedi-Twt

Tedi-Twt

Tedi-Twt-ar-y-Fferm

Tedi-Twt-yn-dost

Tedi-Twt-yn-y-Siop


Can Newydd / New Song

Aderyn-Melyn-(Jambori-Powerpoint)


Llyfrau darllen / Reading Books

Joio dan 5

Ar-lan-y-mor

Balwns-Beni-Bwni

Beth-sy-n-bod

Ble-mae-r-ffrindiau

Ble-mae-Tedi

Bore-da-Doli

 

Image result for otter CLIPART