Dosbarth Glanteifi

Croeso i chi i dudalen Dosbarth GLANTEIFI (Blwyddyn 3/4)

welcome to Year 3/4 Class page 

 GLANTEIFI

 

Image result for CHILDREN CLIPART

Athrawes/Teacher

– Miss catherine Harries

Cynorthwywraig/Teaching Assistant

                               Miss Eirian Williams

                                           

 

 

Eleni mae 30 o blant yn y dosbarth

Yr hanner tymor hwn  ein thema yw Teithio’r Amerig

This year we have 30 children in class.

This half term our theme is Road Trip USA!

Image result for homework clipart

Bydd gwaith cartref yn cael ei roi ar ddydd gwener i’w ddychwelyd erbyn y dydd iau canlynol.
Mae angen i’r llyfr darllen ddod i’r ysgol bob dydd.
Mae gwersi ymarfer corff ar ddydd iau
RYDYM YN CAEL GWERSI NOFIO BOB DYDD mawrth YN PWLL NOFIO cRYMYCH YN YSTOD TYMOR Y Gwanwyn
 

 

Homework will be given on to be returned by the following thursday.
Reading books need to be returned to school every day.
PE lessons are on thursday
WE WILL BE HAVING SWIMMING LESSONS AT CRYMYCH SWIMMING POOL EVERY tuesday DURING THE spring TERM

Dyma ni yn mwynhau 

Here we are enjoying

Dathlu gwaith cartref / Celebrating our homework

d